Pannonhalma

Ez itt a szent hegy: árnyas templomában

-Óh hallod-é – egy ezredév piheg;

A múlt kárpitját sejtelmes homályban,

Egy láthatatlan kéz lebbenti meg.

Sajó Sándor

DSC_0090.JPG

996-ban Géza fejedelem Csehországból érkező szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor a fejedelmi alapítás szándéka szerint a középkori Európa kultúrájának keleti hídfőállása lett. Falai között rendszeresen megfordult Szent István, az első magyar király is. II. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését. Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta.

DSC_0101.JPG

2012-ben fejeződött be  John Pawson angol építész tervei alapján az apátsági templom felújítása. Ennek során a templom szerzetesi karakterének visszaállítása volt a fő szempont, hiszen a monostor szíve: a közös imádságának helyszíne. A keletelt, felszálló dinamikával rendelkező osztott tér a beavatás terévé változik a felújítás során, melynek transzcendens pontja a Krisztus második eljövetelét elővételező keleti körablak. Az tervező az anyaghasználat egyszerűségre és nemességre törekedett: a templom terét egységbe foglaló süttői mészkő padozat, ónix liturgikus tárgyak, a tömör diófa bútorok valamint a patinázott sárgaréz lámpatestek békés és erős tárgyi világot varázsolnak a bazilikába.

DSC_0024

 – Pannonhalma neve az ide érkező turisták számára az időtállóságot, az örökséget, a múltidézést jelentheti. Az apátság épületegyüttesében azonban a régi korok építészeti stílusai mellett feltűnhet a kortárs építészet markáns jelenléte. Mindez azt sugallhatja, hogy olyan közösség él itt, amely kész az idő változásával való együtt haladásra, és nyitott a jelenre. A román kori bazilika, a hozzá kapcsolódó gótikus kerengő, a monostor barokk épületei, a klasszicista könyvtár és torony jellegzetes sziluettje mind az adott kor elérhető legmagasabb építészeti és technikai színvonalán készült. S ebben az összefüggésben talán egyáltalán nem meglepő – sőt, bizonyos szempontból akár evidensnek is tűnhet –, hogy az elmúlt évtizedekben készült épületek a kortárs építészet egy sajátos, letisztult világát valósították meg Pannonhalmán. Ez a világ – szándéka szerint – egyszerűségében intenzíven kötődik a szerzetesi hagyomány puritán formanyelvéhez.

DSC_0125.JPG

1472-ben Mátyás király foglalta le magának az apátságot. Kormányzósága idején jelentős építkezésbe kezdett. Ekkor készült a mai kerengő is. Az építkezések befejezése valószínűleg 1486-ban történt, ahogyan azt az egyik sarokkövön bevésve olvashatjuk. A munkákat feltehetőleg a visegrádi királyi építőműhely mesterei végezték.

DSC_0122.JPG

A Porta Speciosa szerepe az volt, hogy a szerzetesek, miután a quadraturában gyülekeztek, ezen keresztül léptek be közös istentiszteletre a templomba. A Jelenések könyvéből tudjuk, hogy a Mennyei Jeruzsálemnek tizenkét díszes kapuja van (és rajtuk a Bárány tizenkét apostolának neve állt). Ebből a tizenkét kapuból építettek meg egyet a monostorban, hogy amikor a szerzetes az imádságra megy, úgy mehessen oda, mint a Mennyei Jeruzsálembe.

DSC_0124.JPG

–  A kerengőfolyosó által körülölelt kis belső kertet gyakran Paradisumnak is nevezték, ezzel megépítve a bibliai paradicsomkert egy pici földi részét. A középkorban elsősorban gyógynövényeket termesztettek itt, hogy a rászorulók általuk nyerjék vissza a test épségét és egészségét.

DSC_0116.JPG

– A főapátság épületegyüttesének a torony és a gimnázium mellett egyik leghangsúlyosabb része a könyvtár. Az általa megtestesített eszme ezerötszáz éves. Szent Benedek olyan nagy szerepet adott az olvasásnak a monostor életében, hogy a szerzetesek munkája őrizte meg számunkra nemcsak az első századok keresztény irodalmát, hanem a görög-római kultúra alkotásait is, ugyanakkor megteremtette Európa és benne hazánk kultúráját is.

DSC_0134.JPG

Az Alapítólevél másolata “A legfelségesebb úr Isten nevében István, a legfelsőbb kegyelem gondviseléséből a magyarok királya … Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak … olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Montecassino Szent Benedek monostora kapott. ”

DSC_0138.JPG

A levendula virágzás időpontjához igazított “Levendulahetek” nem csak a Főapátság ezeréves gyógyászati hagyományait, hanem a térségben őshonos gyógynövényekhez kapcsolódó kulturális kincset bemutató program. A rendezvény a több száz éve azonos helyen termesztett gyógynövények ültetvényei által körülölelt bemutató gyógynövénykertben és gyógynövényházban kerül megrendezésre.

DSC_0046.JPG

 

Comments

comments

Visit Us On Facebook