Pantokrator kolostor (Mindenható Krisztus kolostora)

Pantokrator Krisztus temploma és kolostora Konstantinápoly negyedik dombján található, kilátással az Aranyszarv-öbölre, a Szent Apostolok templomától keletre és a Valens Aquaduktól északra, ami 1118-1136 között épült, és a város meghódítása után 1453-ban átalakult egy mecset- komplexummá.

Az átlag török ember kevésbé ismeri a Pantokrátor eredeti funkcióját, de a Molla Zeyrek-dzsámiról a legtöbb isztambuli tudja, hol van. Mi is volt tulajdonképpen a Pantokrátor? Nem pusztán egy hármas osztású templomegyüttes, hanem monostor szerzetesek számára, kórház, invalidusház, elmegyógyintézet. A Pantokrátor mai szemmel nézve is rendkívüli fejlettséggel bírt, a kórházában elkülönített osztályok voltak rendkívül jó felszereltséggel, a szeretetotthonban testi sérülteket gondoztak, és ezekhez tartoztak külön kiszolgáló egységek is, mint például a közkonyha. Az épület alatt nagy kiterjedésű ciszterna is állt, aminek egy része mára elpusztult, az egykori templom épületrészei azonban jó állapotban maradtak fenn.

Ma kellemes parkban, kilátóteraszon gyönyörködhetünk az elénk terülő panorámában a közeli teázó-könyvesbolt valamely italát kortyolgatva.

Az Isztambulba látogató magyarok meghatottan nézik a Hagia Sophia tündöklő aranymozaikját, mely Eiréné császárnét ábrázolja férje, II. Komnénosz János császár és fia, Alexiosz trónörökös között, amint bőkezű adományt nyújtanak át az Isteni Bölcsességnek: a Szűz Mária ölében ülő Jézusnak. Eiréné császárné ugyanis „a mi Piroskánk”: Szent László magyar király lánya, akiből a Bizánci Birodalom legnagyobb, legszentebb és legtiszteltebb császárnéja lett. Minden útikönyv megemlíti a „magyar királylányt”, kiemeli szépségét és szentségét.

Piroska (Prisca), Szent László király és rheinfeldi Adelhaid legidősebb leánya, 1088 táján született. Nevét arról a vértanúról kapta, aki a hagyomány szerint Szent Pál első híve volt. Piroska-Eiréné jámborságával, karitatív és szociális tevékenységével is kitűnt: „az alattvalóknak a császári udvarhoz intézett ügyeiben jó közvetítő volt, a nélkülözőket felkarolta, nekik mindenben kezét nyújtotta, szíves volt az alamizsnálkodásban, az özvegyek és árvák támogatásában, a szerzetesek szállásaira való kiadásokban és adományokban”. Udvarában sokszor fordultak meg külhoni delegátusok; sűrűn fogadott szentföldi zarándokokat, valamint küldötteket Magyarországról; többször közvetített politikai ügyekben a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között.

Vallásossága nemcsak az imádságban teljesedett ki, hanem az alamizsnálkodásban és a templomoknak, kolostoroknak juttatott adományokban is. A Hagia Sophia mozaikképe is adakozás közben ábrázolja a császári családot. Eiréné alapította Konstantinápoly legnagyobb vallásos alapítványát, a Pantokrator-kolostoregyüttest, mely három templomot –Mindenható Krisztus-, Istenszülő (Métér Eleusza)-, és Szent Mihály-templomok –, két szerzetesi kolostort, idősotthont, kórházat, rokkantmenhelyet és árvaházat foglalt magában.

Eiréné császárné aktívan részt vett az épületek tervezésében az építésszel, Nikeforosszal együtt. Xenia („Idegen”) néven belépett a kolostor szerzetesnői közé. A név nem idegen származására utal, hanem a keresztény hit alapvető teológiai tanítására: a keresztények idegenek a földön, mert ők a mennyei haza gyermekei és oda vágyódnak vissza.

Eiréné 1134-ben elkísérte a császárt bithüniai hadjáratára, ott halt meg augusztus 13-án. „Magával vitte lelkem felét” – írta a vigasztalhatatlan férj. A Pantokrator-kolostor Szent Mihály-kápolnájába, a Komnénosz-dinasztia temetőkápolnájába temették. Zöld márványból készült szarkofágját itt találták meg a többi Komnénosz-szarkofággal együtt: jelenleg a Hagia Sophia előcsarnokában áll.

Piroska napján 2019. január 18-án az MNB arany és színesfém emlékérmét bocsátott ki Árpád-házi Szent Piroska tiszteletére. Az emlékpénzérmékkel a jegybank nemzeti történelmünk egyik kiemelkedő, bár méltatlanul kevésbé ismert szentje előtt tiszteleg. Az arany és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el. Az előoldal központi motívumaként a Szent által alapított, konstantinápolyi Pantokrátor kolostor jelenik meg, melynek építési munkálatait férje fejezte be. A kolostor a császári család temetkező helyeként is funkcionált, és a több százezer lakosú Konstantinápoly egyik legfontosabb vallási és szociálisintézménye lett. Az emlékérmék hátlapján Szent Piroska félalakos ábrázolása látható, kezében a kolostor alapítóokiratával. Az érmeoldalt az isztambuli Hagia Sophia-ban található mozaik ihlette, melyet Szent Piroska egyetlen hiteles ábrázolásaként tartunk számon.

Comments

comments

Visit Us On Facebook